Onze wijken – wijksamenwerking Noordwijk

De Wijkcoördinator. Ambities in beeld.

Ambities voor 2021

De gestelde doelen voor Noordwijk in 2021 stonden in het teken van:

  • Het maken actieplan gezonde leefstijl met vier thema’s: bewegen, ontspannen, stoppen met roken en voeding.
  • Het verspreiden van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid via ambassadeurs onder de zorgverleners in ons WSV.
  • Het bijdragen aan verbetering van de geboortezorg via deelname aan het project Kansrijke Start.
  • De samenwerking met het sociaal domein zoeken om de zorg voor kwetsbare ouderen in Noordwijk te bevorderen.
  • Het leggen van contacten met mondzorgprofessionals en te onderzoeken hoe deze de eerstelijn kan versterken.

Realisatie 2021

Waar we allemaal hoopten, dat we in 2021 voor een groot gedeelte terug zouden kunnen naar het ‘oude normaal’, heeft heel 2021 toch nog voor een groot deel in het teken gestaan van de Covid pandemie. Gelukkig is het ons gelukt om de organisatie met verschillende overleggen op een andere, vaak digitale manier, vorm te geven. Er is ook een duidelijke toename te zien van online afspraken, telefonische afspraken en het gebruik van het e-consult. Zo heeft de pandemie een extra impuls gegeven aan de digitalisering van de zorg.

Naast de Covid pandemie stond 2021 ook in het teken van de uitbreiding van de samenwerking tussen de twee WSV-en in Noordwijk, namelijk WSV Noordwijk-binnen en WSV Wantveld. Door frequente contacten en afstemmen hebben we toegewerkt naar een fusie van de WSV-en tot één WSV Noordwijk.

Met deze samenwerking en fusie is het managementteam (MT) van samenstelling veranderd.

In 2021 is huisarts Anne-Marie van der Zalm aangesloten bij het MT van Noordwijk-binnen en heeft zij de locozo-functie samen met huisarts Matthijs Dekker gevoerd. Per juni 2021 is Matthijs Dekker gestopt als locozo en MT-lid. Ook fysiotherapeut Jan Hoekstra is gestopt in het MT. Apotheker Wouter Dessing is elders gaan werken en daarom gestopt in het MT van WSV Wantveld. Apotheker Quintijn de Ruiter heeft zijn taken overgenomen. De contacten met wijkmanager Ria Eijck zijn in 2021 geïntensiveerd, waardoor de contacten en aansluiting met het sociaal domein zijn verbeterd.

Er is structureel overleg gevoerd met de burgemeester, wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente. Hierin worden zorgen, bedreigingen en kansen voor de algemene volksgezondheid van de inwoners van Noordwijk besproken en wordt het gemeentelijk beleid en de eerstelijns zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Ambities 2021

  • Aandacht voor fusie en efficiëntie
  • Evalueren projecten Communicatie binnen de samenwerking & MijnDiabeteszorg
  • Intensiveren samenwerking sociaal domein
  • Start projecten Leefstijl en Positieve Gezondheid
  • Implementatie programma’s Artrose en Meldcode Veilig Thuis