Onze wijken – wijksamenwerking Stevenshof

Vitale wijk. Gezond & sociaal. 

Ambities 2021

De Stevenshof is een wijk die door natuurlijke grenzen relatief apart ligt van de rest van Leiden. Het gevolg hiervan is dat veel organisaties de Stevenshof als apart werkgebied ervaren. Dit is ook mooi, want door deze korte lijntjes kunnen veel partijen goed met elkaar samenwerken.

De gestelde doelen voor Stevenshof in 2021 stonden in het teken van:

  • Het leveren van een actieve bijdrage aan Stevenshof Vitaal.
  • Deelname aan het gemeentelijke overleg over wijkmanagement en in het wijkoverleg voortzetten.
  • Stevit: begin 2021 project opstarten en patiënten werven. In dit project zullen CVRM-patiënten (Cardio Vasculair Risico Management) zelf thuis hun metingen gaan doen en digitaal begeleid worden door de medewerkers van Huisartsenpraktijk Stevenshof. Met betrekking tot het Stevit project is het de bedoeling dat later ook Huisartsenpraktijk Zaaijer mee gaat doen.

Realisatie 2021

Ondanks de lockdown is de GLI opgestart met doorstart. Daarnaast is er in september een succesvolle samenwerkingsbijeenkomst georganiseerd om de werknemers te informeren over activiteiten van WSV Stevenshof, Stevenshof Vitaal, en Rijncoepel. Maar ook vooral om elkaar te vertellen wat je denkt dat een andere discipline doet en vervolgens te horen wat deze werkelijk doet. Hieruit zijn vele goede gesprekken op gang gekomen en inzicht in elkaars expertise. Ook is het nieuw ontworpen logo van WSV Stevenshof op de samenwerkingsbijeenkomst gepresenteerd. Binnen Stevenshof Vitaal is in september het Vitaliteitsfestival georganiseerd op de parkeerplaats voor het gezondheidscentrum wat voor deelnemende zorgverleners en actieve buurtbewoners een succes was en waar het project Stevit vol in de aandacht stond. Ook heeft de wethouder het bord “Rookvrije zone” onthuld bij het gezondheidscentrum.

Ambities 2022

  • Borgen samenwerking in de wijk via Stevenshof Vitaal: Welzijn Op Recept, GLI en Stevit. Eerste resultaten Stevit begin 2022.
  • Eerste resultaten STEVIT
  • Verbeteren communicatie rondom de patiënt en tussen de zorgverleners m.b.v. VIPLive
  • Project: minder en stoppen met KO, CVRM en Incontinentie

Visie en ervaringen wijkcoördinator Just Eekhof