Wijksamenwerkingsverband

Zorgsaam

Werkgebied: Leiden (rond Vijf Meilaan)
± 7.500 personen ingeschreven bij huisartsen

Apothekers
  • Apotheek De Luifelbaan
  • Apotheek Zuidwest
  • Apotheek Kok
Diëtisten
  • Diëtistenpraktijk Margot Bogaards
Fysiotherapeuten
  • Cordes fysio
  • FMT fysiotherapie
  • FysioBoisot
Huisartsen
  • Huisartsenpraktijk Meskers
  • Huisartsenpraktijk Zuidwest

Organisatie samenwerking

Bestuur: • R. Weiler (voorzitter en locozo) • R. Sneep (penningmeester) • I. Heibloem (secretaris) •van Bourgondiën (t/m 30-04-21 ketencoördinator) • V. de Ridder (v.a. 13-09-21 ketencoördinator)

Organisatie van de zorgprogramma’s en zorgmodules

Programmacoördinatoren
• Astma – R. van Exel
• COPD – R. van Exel
• DM II – G. J. Benit
• GGZ – N. Sagel
• Hart- en vaatziekten – R. Sneep
• Kwetsbare Ouderen – A. Meskers

Samenwerken in de wijk

Wijkcoördinator R. Weiler