Onze zorg

Zorgprogramma’s 2021

Zorgaanbod en verbeterplannen rond de zes grote zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg.

Populatie 2021

 • 3.168 astmapatiënten, 73% in behandeling bij de huisarts
 • 1.232 COPD-patiënten, 70% in behandeling bij de huisarts

Speerpunten 2021

 • Aandacht voor deze patiënten (m.n. COPD patiënten) na corona.
 • Longaanvalsplan (aandacht voor tijdens spiegelavond).
 • Scholingen ‘begeleiding bij het stoppen met roken’ voor POH’s.
 • Scholing ‘nieuwe NHG standaard astma’ voor huisartsen en POH’s.
 • E-learning ‘opnieuw opstarten van spirometrie in de praktijk’.
 • Consultatievragen gesteld en beantwoord door kaderarts (15 keer).
 • Scholing Caspir module 1 t/m 5.

Zorgspecialist

Kaderhuisarts astma/COPD Geert Zaaijer

Populatie 2021

 • 3.076 DM-patiënten, 93% in behandeling bij de huisarts

Speerpunten 2021

 • Thema-avond over afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes.
 • Langerhans-scholing voor huisarts, POH en apotheker over nieuwe NHG-standaard DM
 • Diabetypering en leefstijl als medicijn (RC-webinars – 2x).
 • Rijncoepel-scholing over wisselwerking tussen voedingsbeleid bij verschillende soorten diabetes medicatie voor diëtist, POH en apothekersassistente.
 • Voetcontrole (doorlopend aandachtspunt)
 • Consultatievragen gesteld en beantwoord door consultatieteam (kaderarts samen met apotheker, zeker bij overweging GLP-1 / SGLT-2 ) (21 keer).

Zorgspecialist

Kaderhuisarts diabetes Suzanne Bakker

Populatie 2021 (> 18 jaar)

 • 2.499 patiënten met stemmingsstoornissen, 4% van de huisartsenpopulatie
 • 3.171 patiënten met angststoornissen, 5% van de huisartsenpopulatie

Speerpunten 2021

 • Afbouwen van antidepressiva
 • Communicatie rondom de patiënt m.b.v. VIPLive.
 • Risico-inventarisatie zorgprogramma GGZ bij elk WSV.

Zorgspecialist

Kaderhuisarts Vacature

Populatie 2021

 • 6.126 VVR patiënten, 83% in behandeling bij de huisarts
 • 3.170 HVZ patiënten, 80% in behandeling bij de huisarts
 • 597 Hartfalen patiënten, 29% in behandeling bij de huisarts

Speerpunten 2021

 • Inhaalslag controle van patiënten met (zowel VVR als HVZ-groep).
 • Huisarts als hoofdbehandelaar bij patiënten met VVR (streven naar 100%).
 • Scholing ‘hartfalen en atriumfibrilleren’ (basis en verdieping).
 • ‘Pijn op de borst’, scholing voor doktersassistenten.
 • Gezonde leefstijl.

Zorgspecialist

Kaderhuisarts Hart- en vaatziekten Janneke Michiels.

 

Populatie 2021

 • 651 kwetsbare ouderen, 10% van de huisartsenpopulatie

Speerpunten 2021

 • Populatie kwetsbare ouderen is goed in beeld, als zorggroep zitten we op streefwaarde.
 • Veel vragen aan de POH-Kwaliteit met specialisatie KO (13 praktijkbezoeken).
 • Polyfarmacie en effecten Covid-19 (thema bij POH-overleg).
 • Specialist Ouderzorg (aanwezig bij POH-overleg).
 • E-learning behandelwensengesprek.
 • Nieuwe indicator behandelwensengesprek (o.b.v. de verrichtingen).
 • VIPLive als communicatiemiddel rondom kwetsbare ouderen (thema bij spiegelavond).

Zorgspecialist

Kaderhuisarts ouderenzorg Mijke Hensing

 

Zorgspecialisten v.l.n.r.:  Janneke Michiels, Nathalie Vorwald, Suzanne Bakker, Geert Zaaijer, Lucia van Vliet, Mirjam de Visser en Mijke Hensing.